Discord Sunucunuz İçin JSON Son konular Botu Yapın

Çok sevdiğim bir abim Gönüllü Oyun Türkçeleştirme yapıyor Discord Kanallarında da son yayınladıkları yamaların konu bağlantılarını yayınlamak istediklerini söyledi ben PHP kısmını yaptım burada da XenForo 2 Sürümü Forumu için Discord Sunucusu Olan Arkadaşlar işine yarayabileceğini düşündüğüm için paylaşıyorum bunun için ücret talep edenler arkadaşlar var ben size bu konuyu hediye ediyorum Forum ana dizinine php dosyası oluşturun bu dosya ile Discord sunucunuza bot ekleyin

Demo: https://sinnerclownceviri.com/dcbot.php

<?php/*Script Adı:XenForo Discord BotYazar: Enes BiBERWeb Site: www.enesbiber.com.tr*/$FORUM_id=Array(59);//Konuların Alınıacağı Forum idsi/leri function latestPosts($nodeIds=null, $limit=5) {$dir = "./src/XF.php"; //Ana dizin deki Xenforo Kütüphanemizin Yolurequire($dir);XF::start($dir);    $visitor = \XF::visitor();    $filter = 'latest';    $router = \XF::app()->router('public');    $threadRepo = \XF::app()->repository('XF:Thread');    $postRepo = \XF::app()->repository('XF:Post');    $parser = \XF::app()->bbCode()->parser();    $rules = \XF::app()->bbCode()->rules('post:rss');    $formatter = \XF::app()->stringFormatter();    $bbCodeCleaner = \XF::app()->bbCode()->renderer('bbCodeClean');    $bbCodeRenderer = \XF::app()->bbCode()->renderer('html');    $threadFinder = $threadRepo->findThreadsWithLatestPosts();    $threadFinder      ->with('Forum.Node.Permissions|' . $visitor->permission_combination_id)      ->limit(max($limit * 2, 10));       if ($nodeIds && !in_array(0, $nodeIds))    {      $threadFinder->where('node_id', $nodeIds);    }    //$threadFinder->forFullView(true);    $threadFinder      ->with('LastPoster')      ->withReadData();    $latestposts = array();    $maxLength = 120;       foreach ($threads = $threadFinder->fetch() AS $threadId => $thread)    {             $post = $postRepo->finder('XF:Post')        ->where('Thread.thread_id', $threadId)        ->where('message_state', 'visible')        ->order('post_id', 'DESC')        //->indexHint('FORCE', 'post_date')        ->fetchOne();      $message = $bbCodeCleaner->render($formatter->wholeWordTrim($post->message, $maxLength),$parser, $rules);      $message = preg_replace('/\[(attach|media|img|spoiler)\]/siU', '', $message);      $message = preg_replace('/^[\t\s]*(\r?\n){2,}/m', '', $message);      $konu= $router->buildLink('canonical:threads', $threadId);      $latestposts[$threadId] = array(        'gonderi_id' => $post['post_id'],        'konu_sahibi'=>$thread['username'],        'konu_id' => $thread['thread_id'],        'baslik' => $thread['title'],        'KonuLink' => $konu.$threadId,        'kategori_id' => $thread['node_id'],        'son_yorum' => substr(strip_tags(preg_replace('/\[.*\]/', '', $message)),0,90),        'yorum_sahibi' => $post['username'],        'ForumBaslik' => $thread['node_title'],        'ForumUrl' => $router->buildLink('canonical:forums',array('node_id' => $thread['node_id'], 'title' => $thread['node_title'])),        'SonyorumUrl' => $router->buildLink('canonical:posts', $post),        'toplamYorum' => $thread['reply_count'],        'GonderiTarihi' => $post['post_date']      );    }    //$latestthreads = $latestthreads->slice(0, $limit, true);return $latestposts;   // return $thread; }//var_dump(latestPosts($FORUM_id,1));$sonkonular=latestPosts($FORUM_id,100);header('Content-Type: application/json');echo $veri=json_encode($sonkonular,JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_UNESCAPED_UNICODE);?>