Vinaget Discord Bot

Vinaget scriptini bu adresden çekiyoruz :

Ardından Buradaki Repoyu Sunucunuza çekin ve Aşağıdaki Eklentileri Kurun:

https://github.com/lazenes/vinagetDiscordBot

Bilgisayarınıza Node.js i yükleyin ve ardından
Bu Mödülleri konsol aracılığı( Powershell gibi) ile Yükleyin
npm i discord.js
npm i quick.db
npm i ytdl-core
npm i @discordjs/opus
npm i opusscript