PHP İle Excel Tablonuzu Txt Olarak Dışa Aktarın

Excel Tablonuzu Json Veya TXT Dosyasına Çevirip Gözlemleyebileceğiniz veya Dosya Olarak Kaydedebileceğiniz Kod betiği GET Deşişkenleri:

 sutun1= Hangi Sutundaki veriyi okuyacaksanız Onun Harf Kodu

 sutun2= Hangi Sutundaki veriyi okuyacaksanız Onun Harf Kodu

 cikti=Çıktı Formatı json veya txt olabilir

 kaydet= veriyi kaydetmek için 1  varsayılan değeri False yani 0 dır

 isim=kaydedilecek dosya dosya adi varsayilan file dir

Örnek Kullanım:index.php?sutun1={A}&sutun2={B}&cikti={json}&isim={dosya_Adi}&kaydet={0}
Dark Mode

xlsx_2_txt_OR_json (this link opens in a new window) by lazenes (this link opens in a new window)

Excel Tablonuzu Json Veya TXT Dosyasına Çevirip Gözlemleyebileceğiniz veya Dosya Olarak Kaydedebileceğiniz Kod betiği